Tạm dừng tách thửa chuyển mục đích sử dụng tại Phú Quốc

Ngay sau 4 tháng gỡ bỏ lệnh cấm từ tháng 3/2020, Phú Quốc một lần nữa lại bị cấm thực hiện các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích đất sử dụng tại các huyện.
Tháng 6 năm 2020, UBND tỉnh Kiên Giang đã gửi công văn về vấn đề tạm dừng tách thửa, chuyển mục đích từng loại đất sử dụng trên địa bàn Phú Quốc tới Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Uỷ ban nhân dân huyện Phú Quốc. Công văn khẳng định sự phối hợp chặt chẽ và nghiêm minh của UBND tỉnh Phú Quốc trong quá trình quản lý đất đai cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất tại địa bàn Phú Quốc trong thời gian vừa qua, đem lại những hiệu quả nhất định đối với người và đất tại Phú Quốc.


Thế nhưng, chỉ ngay sau 4 tháng gỡ bỏ lệnh cấm, tình hình vi phạm trong việc quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc bắt đầu có những diễn biến phức tạp trở lại. Các vấn đề về nhượng quyền sử dụng đất, xây dựng hạ tầng trái phép, sử dụng đất với mục đích cá nhân dần trở lại và ngày một trở nên phổ biến, gây nên những ảnh hưởng tiêu cực đối với việc sử dụng đất trong thời gian gần đây. 

Đất Phú Quốc sốt "bỏng tay", giá đất tăng theo từng cuộc điện thoại


Nhận thấy được thực trạng đang diễn ra tại huyện Phú Quốc, Sở xây dựng đã đề xuất những giải pháp để chấn chỉnh lại những vướng mắc, khó khăn trong việc quản lý và sử dụng đất. Theo nghị quyết, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Phú Quốc tạm dừng thực hiện việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đối với từng loại đất trên địa bàn huyện Phú Quốc đến lúc những điều chỉnh ấy trở nên phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. UBND tỉnh Kiên Giang cũng chỉ rõ, các cấp có nhiệm vụ thực hiện tốt việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý quy hoạch đất đai, rừng, xây dựng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh 


Vào tháng 5/2018, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện công văn chỉ đạo tạm dừng hoạt động phân lô bán nền, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trong tình hình địa bàn huyện Phú Quốc đang có những vi phạm trong việc  quản lý, sử dụng đất đai, chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng đất trái pháp luật, tự ý chuyển nhượng và lấn chiếm đất vì những mục đích cá nhân. 


Trong gần 2 năm thực hiện,  UBND tỉnh Kiên Giang tuyên bố chấm dứt quy định này vào tháng 1/2020 và được  Ban thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận chủ trương chấm dứt trong tháng 3 năm 2020. Thế nhưng, chỉ sau 4 tháng bãi bỏ lệnh cấm, Phú Quốc lại tiếp tục kế hoạch tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện, nhằm đảm bảo an ninh và quyền lợi của người dân trong vấn đề sử dụng đất.

-> Xem thêm: https://xemnha.vn/